Quần áo kỹ sư - Păng rim liên doanh

Quần áo kỹ sư - Păng rim liên doanh

Mã sản phẩm:  BMA201790009

Nhà sản xuất: Bảo hộ Bình Minh Anh

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức may đẹp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 2 túi đùi, 2 túi hậu

Chất liệu: Pangrim liên doanh

Màu sắc : Ghi sáng

Giá : Liên hệ 

Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm:  BMA201790009

Nhà sản xuất: Bảo hộ Bình Minh Anh

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức may đẹp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 2 túi đùi, 2 túi hậu

Chất liệu: Pangrim liên doanh

Màu sắc : Ghi sáng

Giá : Liên hệ 

Bình luận