Quần áo kỹ sư - Kaki 2721

Quần áo kỹ sư - Kaki 2721

Mã sản phẩm:  BMA201790008

Nhà sản xuất: Bảo hộ Bình Minh Anh

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức may đẹp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 2 túi đùi, 2 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định 2731 loại 1

Giá : Liên hệ 

Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm:  BMA201790008

Nhà sản xuất: Bảo hộ Bình Minh Anh

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức may đẹp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 2 túi đùi, 2 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định 2731 loại 1

Giá : Liên hệ 

Bình luận